தரம் 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியெய்திய மாணவர்கள் 2020

Check Also

டேப்லட் கணினிகள் கிடைக்கப் பெற்றன

தரம் 6 – 11 மாணவர்களின் கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளுக்காக 105 மடிக்கணினிகள் [Tab(let) ஆகவும் பயன்படுத்தக் கூடியவை] …

Leave a Reply

Your email address will not be published.