A printer donated to the Computer Unit by Mr Mohamed (UK) 2010

மதீனாவில் முன்னர் கடமையாற்றியவரும் (1995-2001)  தற்போது ஐக்கிய ராஜ்யத்தில் வசிப்பவருமான  மாவனல்லை, ஹெம்மாதகமையைச்  சேர்ந்த முஹம்மத்  ஆசிரியர் அவர்களால் ஒரு லேசர் ப்ரிண்டர் கணினிப் பிரிவுக்கு அன்பளிப்புச் செய்யப்பட்டது. 

தற்போதும் அது அதிபர் காரியாலயத்தில் பயன் பாட்டில் உள்ளது (2021 ஏப்ரல்) என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

Check Also

OL Exam 2020 – அனுமதி அட்டை வழங்கும் நிகழ்வு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *