டேப்லட் கணினிகள் கிடைக்கப் பெற்றன

தரம் 6 – 11 மாணவர்களின் கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளுக்காக 105 மடிக்கணினிகள் [Tab(let) ஆகவும் பயன்படுத்தக் கூடியவை] நேற்று (30-06-2021) கல்வி அமைச்சினால் கிரியுல்ல வலயக் கல்விக் காரியாலயத்தினூடாக அதிபர் பாயிஸ் அவர்களிடம் கையளிக்கப்பட்டன.

Check Also

Grade 1 New Admission 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *