டேப்லட் கணினிகள் கிடைக்கப் பெற்றன

தரம் 6 – 11 மாணவர்களின் கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளுக்காக 105 மடிக்கணினிகள் [Tab(let) ஆகவும் பயன்படுத்தக் கூடியவை] நேற்று (30-06-2021) கல்வி அமைச்சினால் கிரியுல்ல வலயக் கல்விக் காரியாலயத்தினூடாக அதிபர் பாயிஸ் அவர்களிடம் கையளிக்கப்பட்டன.

Check Also

Principal meets teachers, students, administrative staff and the parents

மதீனாவில் புதிய அதிபராகப் பொறுப்பேற்ற அப்துல் ரஹ்மான அவர்கள் பல் வேறு தரப்பினருடனும் சந்திப்புகளை நடத்திய போது smart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *