New Principal of Madeena

மதீனாவின் புதிய அதிபராக அப்துர் ரஹ்மான் (அவர்கள்) 2021 OCTOBER, 25 ஆம் திகதியன்று கடமையேற்றார்.

Check Also

Madeena Media Club

போட்டோகிரஃபி (photography), வீடியோகிரஃபி(videography) சார்ந்த டிஜிட்டல் ஊடகங்களில் (digital media) மாணவர்களின் ஆர்வத்தையும் திறமையையும் வெளிப்படுத்தும் வகையில் விரைவில் (?) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.