New Principal of Madeena

மதீனாவின் புதிய அதிபராக அப்துர் ரஹ்மான் (அவர்கள்) 2021 OCTOBER, 25 ஆம் திகதியன்று கடமையேற்றார்.

Check Also

Special Meeting with the parents regarding Grade 1 Admission, 2023

இன்று (மார்ச் 8, 2023) நடை பெற்ற தரம் 1 ற்கு மாணவர்களை அனுமதித்தல் தொடர்பாக பெற்றோர்களுடனான விசேட கலந்துரையாடலின் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *