AL Results 2021

அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட க பொ த உயர் தரப் பரீட்சை – 2021 முடிவுகளின் படி பல்கலைக் கழகம் செல்ல வாய்ப்புள்ள மாணவர்களின் பெறுபேறுகள் துறை ரீதியாக.

Check Also

புதிய அதிபரின் முதலாவது காலைக் கூட்ட நிகழ்விலிருந்து – 07.03.2023