AL Results 2021

அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட க பொ த உயர் தரப் பரீட்சை – 2021 முடிவுகளின் படி பல்கலைக் கழகம் செல்ல வாய்ப்புள்ள மாணவர்களின் பெறுபேறுகள் துறை ரீதியாக.

Check Also

Madeena Media Club

போட்டோகிரஃபி (photography), வீடியோகிரஃபி(videography) சார்ந்த டிஜிட்டல் ஊடகங்களில் (digital media) மாணவர்களின் ஆர்வத்தையும் திறமையையும் வெளிப்படுத்தும் வகையில் விரைவில் (?) …